Giỏ hàng

Bằng chứng lâm sàng

Nghiên cứu được thực hiện tại: JAKARTA, INDONESIA

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Một thử nghiệm song song, ngẫu nhiên có kiểm soát trên đối tượng trẻ từ 3 đến 6 tuổi với chỉ số cân nặng và chiều cao  Z trong khoảng  -3 <=Z<= -1 tập trung vào 3 quận trung tâm của Jakarta, Indonesia.

Đối tượng nghiên cứu (n=100) được lựa chọn ngẫu nhiên bới bên thứ 3 thông qua máy tính, các đối tượng này được đánh số để nhận mức năng lượng 600 kcal/ngày từ 1 kcal/ml hoặc 1.5 kcal/ml từ NutriniDrink cho trẻ ăn với liệu trình đầu tiên là 28 ngày.

Cho trẻ ăn từ từ, theo dõi hàng ngày tình trạng đường tiêu hóa của trẻ,  số liệu về sự tăng cân được ghi nhận hằng ngày.

Đánh giá sản phẩm và tổng năng lượng từ thực phẩm (xem lại sau 24h) được đánh giá trước và sau khi nghiên cứu. 

Kết quả và bàn luận: 

  • Phân tích dữ liệu dựa trên 98 đối tượng (48 trong nhóm 1,5 kcal/ml và nhóm 50 trong 1 kcal/ml) đã hoàn thành nghiên cứu. Lúc ban đầu, đặc điểm của cả hai nhóm là tương tự  nhau
  • Đánh giá sản phẩm và lượng tiêu thụ sản phẩm đều cao ở cả hai nhóm (80 ± 24% và 81 ± 22% với mức năng lượng cung cấp lần lượt là 1,5 kcal/ml và 1,0 kcal/ml 
  • Cả hai nhóm đều tăng cân tương tự nhau (0,4 ± 0,4 kg ở nhóm 1,5 kcal / ml so với 0,5 ± 0,5 kg ở nhóm 1,0 kcal / ml) và điểm WHZ tăng đáng kể ở cả hai nhóm (từ -1,6 ± 0,4 đến -1,2 ± 0,5 và từ -1,6 ± 0,5 đến -1,2 ± 0,6 trong các nhóm 1,5 kcal/ml và 1,0 kcal/ml tương ứng). Một nghiên cứu can thiệp trước đó cho thấy tăng cân tương đương.
  • Cải thiện tình trạng dinh dưỡng (WHZ> -1) ở 15 trẻ (31%) trong nhóm 1,5 kcal / ml và 19 trẻ (38%) của nhóm 1 kcal / ml (p = 0,48) 

Không có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm về tình trạng của phân và các triệu chứng trên đường tiêu hóa. 

Kết luận:

Ở trẻ em thiếu dinh dưỡng từ nhẹ đến trung bình, khi cung cấp năng lượng 1,5 kcal/ml và 1 kcal/ml từ NutriniDrink đều có sự tuân thủ cao và được dung nạp tốt với liệu trình 28 ngày, do đó có hiệu quả tương đương trong việc bắt kịp đà tăng trưởng.